Μόνιμη Κυπριακή Επιτροπή Τυποποίησης Γεωγραφικών Ονομάτων

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Στα 1967 η κυπριακή κυβέρνηση, χωρίς να προχωρήσει στην ίδρυση Μόνιμης Κυπριακής Επιτροπής Τυποποίησης αποφασίζει την συγκρότηση ομάδας τυποποίησης, ως Ad Hoc επιτροπής. Αυτή ορίζει τριμελή υποεπιτροπή, η οποία θα επεξεργαζόταν αρχές περί Τυποποιήσεως Γεωγραφικών Ονομάτων και θα προετοίμαζε τα υλικά, που θα υποβάλλονταν στην επικείμενη Πρώτη Διεθνή Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την Τυποποίηση Γεωγραφικών Ονομάτων.

Η Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών πραγματοποιείται τον Σεπτέμβριο του 1967 στν Γενεύη, και την Κύπρο εκπροσωπεί ο Μενέλαος Χριστοδούλου.

Μετά από διεργασίες αρκετών χρόνων διορίζεται στα 1977 από το Υπουργικό Συμβούλιο η πρώτη Μόνιμη Επιτροπή Τυποποίησης της Κύπρου, με πρόεδρο τον Θεόδωρο Παπαδόπουλο, διευθυντή του Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών.

Στο διάστημα από το 1977 μέχρι σήμερα μετείχαν στις Επιτροπές Τυποποίησης πολλοί αξιόλογοι Κύπριοι επιστήμονες, που εργάσθηκαν δραστήρια για την υπόθεση της Τυποποίησης.

Η Μ.Κ.Ε.Τ.Γ.Ο. υπάγεται στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Η επιτροπή είναι τώρα δεκαμελής και τα μέλη της διορίζονται από τον εκάστοτε Υπουργό Παιδείας, για πενταετή θητεία. Οι υπηρεσίες τους είναι εντελώς αφιλοκερδείς.

Από το 1967 μέχρι σήμερα η Μ.Κ.Ε.Τ.Γ.Ο. μετέχει ανελλιπώς σε όλες τις Διεθνείς Διασκέψεις των Ηνωμένων Εθνών και στις Διασκέψεις, συναντήσεις και επαφές των διαφόρων τμημάτων της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων (UNGEGN).

Η Κυπριακή Δημοκρατία είναι μέλος και μετέχει ενεργώς, μέσω της Μ.Κ.Ε.Τ.Γ.Ο. στα τέσσερα από τα 22 Τμήματα της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων:

α) Ρομανοελληνικό
β) Ανατολικής και Νότιας Ευρώπης
γ) Ανατολικής Μεσογείου (Κύπρος - Ισραήλ)
δ) Νοτιοδυτικής Ασίας.

Η Μ.Κ.Ε.Τ.Γ.Ο., λόγω του ομογλώσσου και της ομοεθνίας, συνεργάζεται στενά με την αντίστοιχη Επιτροπή της Ελλάδας και πολλές φορές επεξεργάζονται, συντάσσουν και καταθέτουν στα Ηνωμένα Έθνη κοινά έργα τους. Αυτό βεβαίως συμβαίνει και σε άλλες ανάλογες περιπτώσεις, όπως π.χ. στα Αραβικά κράτη, κατά προτροπή των Ηνωμένων Εθνών.