Μόνιμη Κυπριακή Επιτροπή Τυποποίησης Γεωγραφικών Ονομάτων

United Nations Conference on the Standardization of Geographical Names, 50th Anniversary, 8-17 August 2017

United Nations Conference on the Standardization of Geographical Names, 50th Anniversary, 8-17 August 2017

29th Session of United Nations Group of Experts on Geographical Names (UNGEGN), Bangkok, Thailand 24th April - 4th May, 2016

29th Session of United Nations Group of Experts on Geographical Names (UNGEGN), Bangkok, Thailand 24th April - 4th May, 2016

Meeting of the United Nations Group of Experts in Geographical Names (UNGEGN) Romano-Hellenic Division and International Scientific Symposium Geographical Names as Intangible Cultural Heritage, Florence [Firenze], Italy 25th-27th March 2015

Meeting of the United Nations Group of Experts in Geographical Names (UNGEGN) Romano-Hellenic Division and International Scientific Symposium Geographical Names as Intangible Cultural Heritage, Florence [Firenze], Italy 25th-27th March 2015ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Στις 4 Φεβρουαρίου 2014 πραγματοποιήθηκε ενήμερωση από κλιμάκιο της Επιτροπής στον Αρχιεπίσκοπο κ.κ. Χρυσόστομο Β' για το έργο της Μόνιμης Κυπριακής Επιτροπής Τυποποίησης Γεωγραφικών Ονομάτων.