Μόνιμη Κυπριακή Επιτροπή Τυποποίησης Γεωγραφικών Ονομάτων

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Meeting of the United Nations Group of Experts in Geographical Names (UNGEGN) Romano-Hellenic Division and International Scientific Symposium Geographical Names as Intangible Cultural Heritage, Florence [Firenze], Italy 25th-27th March 2015

Meeting of the United Nations Group of Experts in Geographical Names (UNGEGN) Romano-Hellenic Division and International Scientific Symposium Geographical Names as Intangible Cultural Heritage, Florence [Firenze], Italy 25th-27th March 2015