Μόνιμη Κυπριακή Επιτροπή Τυποποίησης Γεωγραφικών Ονομάτων

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

UNGEGN Website
All UNGEGN Bulletins
UNGEGN Romano-Hellenic Division
UNGEGN East Central and South East Europe Division
Permanent Geographical Names Committee of UK
Geographical Names Board of Canada
US Board of Geographical Names
Australian Permanent Committee on Place names
New Zealand Geographic Board