Μόνιμη Κυπριακή Επιτροπή Τυποποίησης Γεωγραφικών Ονομάτων

ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

Τυποποίηση Ονομάτων Σχολείων

Δημόσια Νηπιαγωγεία
Κοινοτικά Νηπιαγωγεία
Δημόσια Δημοτικά Σχολεία
Δημόσια Σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης
Δημόσια Σχολεία Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
Δημόσια Ειδικά Σχολεία

Τυποποίηση Γεωγραφικών Ονομάτων

Πόλεις και Χωριά της Κύπρου

Τυποποίηση Ονομάτων Προσώπων

Παραδείγματα Ονομάτων Προσώπων