Μόνιμη Κυπριακή Επιτροπή Τυποποίησης Γεωγραφικών Ονομάτων

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

29th Session of United Nations Group of Experts on Geographical Names (UNGEGN), Bangkok, Thailand 24th April - 4th May, 2016

29th Session of United Nations Group of Experts on Geographical Names (UNGEGN), Bangkok, Thailand 24th April - 4th May, 2016