Μόνιμη Κυπριακή Επιτροπή Τυποποίησης Γεωγραφικών Ονομάτων

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

United Nations Group of Experts in Geographical Names (UNGEGN) Romano-Hellenic Division Committee, New York, August 2017

United Nations Group of Experts in Geographical Names (UNGEGN) Romano-Hellenic Division Committee, New York, August 2017