Μόνιμη Κυπριακή Επιτροπή Τυποποίησης Γεωγραφικών Ονομάτων

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

28th Session of United Nations Group of Experts on Geographical Names (UNGEGN), 28th April - 2nd May 2014, New York

28th Session of United Nations Group of Experts on Geographical Names (UNGEGN), 28th April - 2nd May 2014, New York